Tips en Algemene Voorwaarden

Werken met roofvogels is het hele jaar mogelijk. Zomer en winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden. We zijn helaas soms afhankelijk van de meteo.

Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt de valkerij zo spannend; zowel voor de deelnemers als voor de valkenier. Onze vrij vliegende roofvogels zijn goed onder appèl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van bijvoorbeeld honden kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden.

Algemene Voorwaarden

Een roofvogelactiviteit kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een roofvogel activiteit niet kan doorgaan zijn extreme regen, extreme stormwind of extreme mist. Ook zeer hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmacht situaties

Bij annulering door Valkerij-Neverland vanwege ziekte roofvogels, valkenier of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen dertig dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan. Indien de klant in gebreke is dient hij aan het valkerijbedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van  100€ alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

 

Inschrijving individuele deelname

Bij workshops, individuele inschrijving, geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid te muteren naar een andere datum. Verzetten van de geboekte datum in overmacht situatie kan vrij van kosten tot 1week voor aanvang van de geboekte workshop. In geval van annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt het totale bedrag aan u in rekening gebracht, behalve in geval van overmacht (op vertoon van een geldig bewijs)

Bij annulering op de dag van de workshop wordt het totale bedrag gefactureerd, evenals een vergoeding voor de gemaakte kosten van 25%.