Algemene voorwaarden

Tips en Algemene Voorwaarden

Werken met roofvogels is het hele jaar mogelijk. Zomer en winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden. We zijn helaas soms afhankelijk van de meteo.

Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt de valkerij zo spannend; zowel voor de deelnemers als voor de valkenier. Onze vrij vliegende roofvogels zijn goed onder appèl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van bijvoorbeeld honden of neerhofdieren kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden.

De veiligheid en het welzijn van onze roofvogels staan voorop. Onderstaande suggesties helpen u en ons om er een geslaagde activiteit van te maken :

 • We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair schietterrein (ongeveer 200 m).
 • Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.
 • Tijdens de roofvogelactiviteiten mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters, drones en parachutisten etc. het luchtruim kiezen.
 • Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het ‘vliegterrein’ zoals muziekband, kermisattracties, afschieten kanonnen, vuurdemo, brandweer, vuurwerk etc.
 • Naast of nabij de locatie van de valkeniers vogels geen plaatsing van andere dier evenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden. Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.
 • Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn, een veld van ten minste 2500 m² is voldoende. Alleen voor de valken als extra wens mag het niet omzoomd zijn door hoge gebouwen of bomen. Deze straaljagers onder de roofvogels hebben extra ruimte nodig.
 • Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor roofvogel demonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen) en gemis aan onverharde plekken waar de pinnen van de vogel-zitplaatsen in gedrukt kunnen worden.
 • Er dient voldoende ruimte te zijn om onze wagen bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang van de teambuilding, workshop of demonstatie. Tijdens de roofvogelactiviteiten worden de vogels teruggeplaatst in de wagen omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen of omdat kinderen tijdens een onbewaakt moment deze zouden kunnen benaderen.
 • Wij vliegen tot uiterlijk 1 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel verloren vliegen hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen. Nocturama (Uilen vliegen in schemer) graag weer wel in het donker of schemerlicht.
 • Voor onze geluidsinstallatie en of fotostand beschikken we graag over een 220 V aansluiting, indien dit niet mogelijk is voorzien wij een stroomgenerator en brengen we 25€ extra in rekening. Exclusief BTW

Toezicht op deze punten ligt bij de organisatie, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.

Er dient voldoende ruimte te zijn om onze Wagen bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Tijdens het vliegen worden de vogels teruggeplaatst in de wagen omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de teambuilding, Workshop of demo.

Neverland is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van een workshop geschiedt tevens voor risico van de bezoekers en of opdrachtgevers.

Uw locatie

Het is de valkenier niet toegestaan roofvogels te vliegen in een willekeurig openbaar park, veld, bos of weide waar hij geen schriftelijke tostemming voor heeft. Hiervoor zorgt de aanvrager. Een privé ruimte bijvoorbeeld een tuin van kasteel of eetgelegenheid volstaat de toestemming van de eigenaar.

Het is van groot belang vooraf overleg te voeren met de valkenier en lokale autoriteiten over de locatie. Ontheffing om in of nabij natuurgebieden en het veld roofvogels te demonstreren voor educatieve doeleinden kunnen wij samen met u aanvragen bij het ministerie en of gemeente.

Algemene Voorwaarden

Een roofvogelactiviteit kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een roofvogel activiteit niet kan doorgaan zijn extreme regen, extreme stormwind of extreme mist. Ook zeer hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmacht situaties. Indien de organisatie geen voorstel voor een alternatief programma accepteert wordt 75% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht. (percentages van het overeengekomen bedrag);

 • 100% binnen de 5 dagen
 • 75%   binnen de 15 dagen
 • 50%   binnen de 30 dagen
 • 30%   binnen de 35 dagen

Annuleren kan door middel van mail of aangetekend schrijven naar onze hoofdzetel.

Deze annulering formules zijn altijd van toepassing tenzij anders vermeld in de vrijblijvende offerte of contract.

Bij annulering door Valkerij-Neverland vanwege ziekte roofvogels, valkenier of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen dertig dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan. Indien de klant in gebreke is dient hij aan het valkerijbedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van  100€ alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het valkerijbedrijf in de navolgende volgorde:

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

Bij nationale feestdagen Nederland & België geldt een toeslag van 25 % op de netto prijs.

Vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.

Tenzij expliciet aangegeven ofwel vastgelegd in de offerte zijn alle prijzen exclusief zaal/locatie huur, catering en non-valkerij benodigdheden.

Inschrijving individuele deelname

Bij workshops, individuele inschrijving, geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid te muteren naar een andere datum. Verzetten van de geboekte datum in overmacht situatie kan vrij van kosten tot 1week voor aanvang van de geboekte workshop. In geval van annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt het totale bedrag aan u in rekening gebracht, behalve in geval van overmacht (op vertoon van een geldig bewijs)

Bij annulering op de dag van de workshop wordt het totale bedrag gefactureerd, evenals een vergoeding voor de gemaakte kosten van 25%.